[Name List Main Page]

[Home]

 

First Name Alphabetical List

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R   S  T  U  V  W  X  Y  Z

Name LifeSpan Marriage Father Mother
Uday Bhagwan Asarpota 1985   Bhagwan Asarpota Aarti (Anita) Asarpota
Uday Singh Asarpota ?, Kalapi   Sarla Singh Dhamanmal Asarpota Kala Asarpota
Uday Narendra Megchiani, Palija 1995   Narendra Megchiani Pushpa Megchiani
Udernomal Mulchand Bhatia - NaiGandhi, Javeri - Hyderabad     Mulchand Bhatia - NaiGandhi  
Udham Ajit Bhatia 1977   Ajit Bhatia Lata Bhatia
Udharam D Bhatia        
Udharam Varsiaram Bhatia, Shikarpuri   Mohinidadi Bhatia Vasiaram Bhatia  
Udhavdas Kundanmal Bhatia, Chetnani 1928 Saroj Bhatia Kundanmal Bhatia  
Udhavdas Assandas Bhatia - NaiGandhi, Javeri - Hyderabad     Assandas Bhatia - NaiGandhi  
Udhavdas Parpia        
Ulhas Dani   Pam Dani    
Umang Govind Asarpota, Janiani 1986   Govind Asarpota Surekha Asarpota
Umang Girish Bhatia 1986   Girish Bhatia Janki Bhatia
Umang Roop Bhatia   Kavita Bhatia Roop Bhatia Wife Bhatia
Umesh Ramchandra Bhatia, Khiara 1976   Ramchandra (Ram) Bhatia Damyanti Bhatia
Umesh Hiranand Khiara, Kandhari 1963 Kalpana Khiara Hiranand Khiara Tara Khiara
Urja Sunil Bhatia     Sunil Bhatia Mita Bhatia
Urja Manoj Raipancholia     Manoj Raipancholia Komal Raipancholia
Urmi Mehul Bhatia 1976 Mehul (Chintu) Bhatia Suresh Shah Indira Shah
Urmila Asarpota     Khimchand Raigaga Padmini Raigaga
Urmila Kishore Asarpota 1950 Kishore Asarpota    
Urmila Vasudev Asarpota 1940 Vasudev Asarpota    
Urmila Vishindas Bhatia   Vishindas Bhatia    
Urmila Ramesh Gandhi 1951 Ramesh Gandhi    
Urmila Chaturbhuj Punjabi   Chaturbhuj Punjabi    
Urmilla Daya Khiara 1933 Dayaram (Daya) Khiara Khumbandas Kewalram Virbala (Balamasi) Kewalram
Urvarshi Muni Kumar Gajria 1975   Muni Kumar Gajria Asha Gajria
Urvashi Navin kumar Babla, DI 1981   Navin kumar Babla Damyanti Babla
Urvashi Rajeev Bhatia   Rajeev Bhatia    
Urvashi Sunil Bhatia   Sunil Bhatia    
Urvashi Vinod Bhatia     Vinod Bhatia Sheetal (Shirley) Bhatia
Urvashi Yogesh Bhatia, NeGandhi 1990   Yogesh Bhatia Harsha Bhatia
Urvi Punit Asar     Punit Asar Haripriya Ashar
Usha Asarpota     Rupchand (Rupan) Asarpota Gopibai Asarpota
Usha Jagdish Asarpota 1970 Jagdish Asarpota    
Usha Dilip Bhatia 1953 Dilip Bhatia Udharam Bhatia  
Usha Jaikishin Bhatia, Khiara 1948 Jaikishin Bhatia Vallabdas Asarpota Rukmani (Rukkan) Asarpota
Usha Jayant Bhatia   Jayant Bhatia Balkrishna Bhatia Tara Bhatia
Usha Kishanchand Bhatia   Kishanchand Bhatia    
Usha Pankaj Bhatia 1951 Pankaj Bhatia (1976) Issardas Khiara  
Usha Ranvir Bhatia 1940 Ranvir Bhatia Hiranand Vayani  
Usha Uttamchand Chandrapota 1948   Uttamchand Chandrapota  
Usha Jagdish Patel   Jagdish Patel    
Usha Pratap Raigaga 1955 Pratap Raigaga    
Usha Suresh Raipancholia 1948 Suresh Raipancholia    
Usha Girdhari Wabhi   Girdhari (Garry) Wabhi Tirathdas Asarpota Dhrubai Asarpota
Usha Ramesh Wabhi, Chachara 1950 Ramesh Wabhi    
Usha Naresh Wagh 1957 Naresh Wagh    
Ushaben Prabhu Nath Prasad   Prabhu Nath Prasad    
Utsah Ranjit Khianra 1976 Kavita Khianra Ranjit Khianra Priya (Kaki) Khianra
Uttam Hemandas Bhatia   Kamla Bhatia Hemandas Asarpota Ganga Asarpota
Uttam Jaikishindas Bhatia 1951 Vandana Bhatia Jaikishindas Bhatia Radhibai Bhatia
Uttam Roop Bhatia   Poonam Bhatia Roop Bhatia Wife Bhatia
Uttamchand Maghanmal Chandrapota, Rajani 1915   Maghanmal Chandrapota  
Uttamchand Rajani   Devaki Rajani    
Uttamchand Pitambardas Udeshi 1842   Pitambardas Udeshi  
Uttamchand (Uttro) Tulsidas Asarpota   Savitri Asarpota